CA/AC

En aquest apartat podeu trobar l'explicació d'algunes tècniques del Aprenentatge Cooperatiu i podreu visualitzar les tècniques utilitzades.